Omgaan met weerstand

Wat kun je doen om het team te helpen om niet te verzanden in weerstand maar er samen weer uit te komen?  Het is goed…

Het waarom van leerKRACHT

Het Nederlandse onderwijs staat onder druk en de kansenongelijkheid neemt toe. De oplossing? Sterke lerarenteams die van en met elkaar leren en, samen met de…

Meer weten over de rol schoolleider?

artikel Klik op het icoon om ons Kennisbank-artikel te lezen over de rol van de schoolleider in een verbetercultuur. podcast Klik op het icoon om…

Begeleiding schoolleider

Waarom krijg je individuele begeleiding van de Expertcoach in het leerKRACHT-programma? En hoe ziet die begeleiding eruit? Als schoolleider ben je cruciaal om de verbetercultuur…

De rol van de Verandercoach

De Verandercoach is dé expert op het gebied van continu verbeteren binnen jouw bestuur. De Verandercoach wordt opgeleid door leerKRACHT en neemt stapsgewijs de begeleiding…

Feedback in je team

Waarom is het belangrijk om binnen je team elkaar feedback te geven? Om met elkaar te komen tot een verbetercultuur, vraagt dit van iedereen aangepast…

Groepsbespreking

Hoe haal je als team meer uit de groepsgesprekken? In plaats van dat jij als IB’er alle gesprekken voert, gaan de collega’s met élkaar in…

Zorggesprek

Hoe creëer je gezamenlijke verantwoordelijkheid tijdens de zorgoverleggen? Je kunt hier een verbeterbord voor gebruiken. Laat de leerling aansluiten om de check-in te doen en…